Modro značkovaný Náučný chodník Zadné Meďodoly bol slávnostne otvorený 18. júna 2008.
Začína v Tatranskej Javorine (1000 m n.m.) a končí v Kopskom sedle (1750,2 m n.m.).
Jeho celková dĺžka je približne 4 km a dá sa prejsť za 3 hodiny.
Horáreň pod Muráňom

Turistický chodník: Modrá značka

Pri horárni Pod Muráňom sa nachádza náučná geologická plocha Podmuráň, ktorá bola pre verejnosť otvorená v roku 2005. Tu nájdete informácie o geologickom vývoji a zložení Tatier - ako Tatry nadobudli dnešnú podobu. Okrem toho sa tu dočítate aj o ochrane lesov v národných parkoch, lykožrútovej kalamite - o živote lykožrúta a výsledkoch spolupráce lesníka s prírodou.
Táto časť chodníka je sprístupnená aj pre vozíčkarov a kočíky.
Náučný chodník Zadné Meďodoly
Je to už v poradí 7. náučný chodník, ktorý ŠL TANAP vytvorili pre turistov. Tento náučný chodník je obojsmerný.
V Kopskom sedle sa spája s jednosmerným náučným chodníkom Monkova dolina.

Na svojich 10 zastávkach Náučný chodník Zadné Meďodoly ponúka turistom informácie nielen o tunajších zvieratách, rastlinách ale aj o histórii doliny Zadné Meďodoly. Náučný chodník je veľmi dobre upravený s dostatočným počtom posiedok na oddych, takže je vhodný aj pre dôchodcov - no najmä pre deti. Na trase sa nachádza veľa informačných tabúľ so zaujímavosťami zo života lesa, ale aj s informáciami o súčasnom stave lesného ekosystému.

Náučný chodník začína v Tatranskej Javorine. Popri horskej riečke Javorinka vás najprv zavedie k horárni Pod Muráňom, k prvej zastávke s náučnou geologickou plochou Podmuráň. Ďalšia zastávka je venovaná bohatej kvetene Belianskych Tatier. Onedlho nato sa turisti dozvedia, ako les hospodári s vodou - ako ju najprv dokáže pohlcovať a neskoršie zasa postupne uvoľňovať. Chodník pokračuje tiesňavou nazývanou Bránka, ktorá vznikla po ústupe ľadovcov eróznym pôsobením Meďodolského potoka a zrážkovej vody na dolomitové horniny. Trochu povyššie, na mieste kde končí hustý les, si môžete odpočinúť na odpočívadle Studnička s medvedím súsoším. Toto odpočívadlo je venované najmä deťom, ktoré si tu môžu prečítať zaujímavosti zo života medveďov a posedieť si, a odfotografovať sa, na malom drevenom medvieďati. Príjemne padne aj osvieženie pri drevenej studničke s tečúcou pitnou vodou. Neďaleko odtiaľ, nad pásmom lesa, nám ďalšie informačné tabule pripomenú skoro zabudnutý príbeh pastierskych vojen, ktoré sa viedli práve na týchto pasienkoch.

Náučný chodník končí v Kopskom sedle (1750 m n.m.), ktoré tvorí hranicu medzi Belianskymi a Vysokými Tatrami.
V stredoveku viedla cez Kopské sedlo dôležitá cesta z Uhorska do Poľska, využívaná na obchod ale aj pašovanie tovaru. Táto cesta neviedla súčasným turistickým chodníkom, ale dnom doliny.
V Kopskom sedle si môžete na lavičkách trochu odpočinúť a rozhodnúť sa, kam budete pokračovať.
Ak budete mať troška šťastia, môžete tu stretnúť skoro ráno alebo večer pravé tatranské kamzíky.
Dolina Zadné MeďodolyV Predných aj Zadných Meďodoloch sa v minulosti dolovala medená ruda - chalkopyrit - od čoho pochádza aj názov oboch dolín. Existenciu šácht potvrdzujú aj chotárne listiny zo 16.storočia. Boli údajne v Kopskom sedle a aj na severnej strane hrebeňa medzi Kopským sedlom a Jahňacím štítom. Do dnešných čias sa po nich zachovali len nepatrné stopy. Medenú rudu vraj dolovali ťažiari zo Spišskej Belej a Kežmarku. Razili z nej mince a vyrábali úžitkové predmety do domácnosti.
Pastierske vojny

Obdobie rokov 1559-1603


Časté a nebezpečné šarvátky o belianske pasienky medzi pastiermi, patriacimi mestu Spišská Belá a ozbrojencami dunajeckého panstva z hradov Nedica a Plaveč, ktorí si tiež robili územné nároky na tieto pasienky. Konflikt vyvrcholil ozbrojenou šarvátkou práve v roku 1603, keď pri ochrane svojich pasienkov a majetku zahynuli 2 belianski pastieri a ďalších 14 bolo vážne zranených. Kríž z hesenského železa osadený na tatranskom žulovom balvane okoloidúcim pripomína túto skoro zabudnutú epizódu tatranskej histórie.
:: Naučný chodník
  
Ubytovanie Drevenica Javorina
19/3 059 56 Tatranská Javorina SLOVAKIA
tel. 0911 296 314 alebo 0944 366 445 e-mail: blazova.r@gmail.com
WebDesign
© Robert Blazo 2013
aberdoon66@yahoo.com
:: DREVENICA - TATRANSKÁ JAVORINA
Srdečne Vás pozývame na návštevu Vysokých a Belianskych Tatier.
Doprajte si nezabudnuteľné chvíle strávené v nádhernom prostredí našich malých veľhôr.
Načerpajte zdravý optimizmus a novú energiu v lone panenskej prírody.
Poskytujeme ubytovanie v útulnom prostredí tradičnej horalskej drevenice.
    POČASIE